Gạch Xốp Cách Nhiệt 230x115x65mm

Giá liên hệ

Gạch xốp cách nhiệt là loại gạch chịu lửa với độ dẫn nhiệt thấp, có cấu trúc xốp. Gạch chịu lửa xốp có tỉ trọng nhỏ khoảng 0,4÷1,6 g/cm3 và độ xốp tương đối cao: 50÷58%…