Bê tông chịu nhiệt CR18

Giá liên hệ

Bê tông chịu nhiệt CR18 có tính ứng dụng cao. Được thể hiện ở các chế phẩm của chúng như : Ngói chịu nhiệt , gạch chịu nhiệt , bê tông khối chịu nhiệt ….