Bê tông chịu nhiệt CR17

Giá liên hệ

Bê tông chịu nhiệt CR17 có Khối lượng thể tích 2.45g/cm3. Độ xốp biểu kiến 14.3%. Độ chịu lửa 1650 °C. Có tính ứng dụng cao. Được thể hiện ở các chế phẩm của chúng như : ngói chịu nhiệt , gạch chịu nhiệt , bê tông khối chịu nhiệt ….