Bê tông chịu nhiệt CR15

Giá liên hệ

Bê tông chịu nhiệt CR15 có tính ứng dụng cao. Được thể hiện ở các chế phẩm của chúng như : ngói chịu nhiệt , gạch chịu nhiệt , bê tông khối chịu nhiệt ….